Fluoro valiklis Zipps C3F (glider cleaner), 500 ml

Zipps valiklis (angl. glider cleaner) skirtas nuo slidės nuvalyti (nuplauti) hyper floruotus produktus - fluoro miltelius, emulsijas ir pan ar tiesiog pašalinti nešvarumus ar parafino likučius prieš ruošiant slides kitoms oro sąlygoms.

Fluoras, paliktas ant slidės slystamojo paviršiaus, dėl atmosferos poveikio ją gadina. Todėl šį produktą naudoja profesionalai siekdami kuo ilgiau išsaugoti geriausias savo slides

30,00 EUR
su PVM
Kiekis
Yra sandėlyje
Prekės kodas:
201107
 

Saugus apsipirkimas

 

Pristatymas

 

Grąžinimo garantija

Pridėtį į norų sąrašą
Aprašymas

Pavojinga.

Labai degus skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas. Sukelia stiprų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. pakartotinis kontaktas gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius. Laikyti atokiai nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. Venkite įkvėpti dūmų/dujų/rūko/garų/purslų. Vengti patekimo į aplinką. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai skalaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius kai tai lengva padaryti ir tęskite skalavimą. NEskatinkite vėmimo. Gaisro atveju: gesinti naudokite vandenį, putas, sausus chemikalus arba CO2.

Prekė detaliau
201107
Susijusios prekės

Settings

Menu

Create a free account to use wishlists.

Sign in